زیست بانک
IMAGE بازدید جناب آقای دکتر ملک زاده معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت از زیست بانک
یکشنبه, 26 آبان 1398
بازدید جناب آقای دکتر ملک زاده معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت از زیست بانک ... ادامه مطلب ...
IMAGE راه اندازی سیستم بایگانی ریلی برای اولین بار در کشور در دانشگاه علوم پزشکی مشهد
یکشنبه, 26 آبان 1398
راه اندازی سیستم بایگانی ریلی برای اولین بار در کشور در دانشگاه علوم پزشکی مشهد   ... ادامه مطلب ...

معرفی زیست بانک دانشگاه

.

امروزه در زمینه های مختلف علوم پزشکی تحقیقات وسیعی در حال انجام است. برای انجام تحقیقات بایستی نمونه های بیولوژیک در دسترس باشد. تأسیس زیست بانک ها یکی از تمهیداتی است که دسترسی به نمونه های بیولوژیک را تسهیل می سازد.زیست بانک  ها به عنوان گنجینه ای از نمونه های بیولوژیکی و اطلاعات مربوط به آن، نقش حیاتی و ارزشمندی را در تحقیقات پزشکی ایفا می کنند. نمونه های بیولوژیک می تواند به منظور اهداف گسترده ای ازجمله بررسی های ژنتیکی، کشف مکانیسم های مولکولی ساب تایپ های یک بیماری، شناخت بیومارکرها ، شناسایی اهداف جدید برای درمان و هم چنین کوتاه شدن مسیرهای کشف و توسعه مداخلات بهداشتی جدید، مورد استفاده قرار گیرند. زیست بانک این امکان را فراهم می کند تا تعداد زیادی از نمونه در یک مجموعه گردآوری شود، نمونه ها با دیگران به اشتراک گذاشته شده ، آزمایش های متعدد بر روی ان انجام و یا حتی یک آزمایش، چندین بار تکرار گردد. بدین ترتیب مرحله جمع آوری نمونه ها که یکی از دشوارترین مراحل انجام طرح های تحقیقاتی است کنار گذاشته شده و پروژه های تحقیقاتی با سهولت بیشتری به انجام می رسند.

 دانشگاه علوم پزشکی مشهد

امکانات زیست بانک


زیست بانک ها  با دارا بودن امکانات و تجهیزات لازم این امکان را فراهم می کند تا تعداد زیادی از نمونه در یک مجموعه گردآوری شود، نمونه ها با دیگران به اشتراک گذاشته شده ، آزمایش های متعدد بر روی ان انجام و یا حتی یک آزمایش، چندین بار تکرار گردد. بدین ترتیب مرحله جمع آوری نمونه ها که یکی از دشوارترین مراحل انجام طرح های تحقیقاتی است کنار گذاشته شده و پروژه های تحقیقاتی با سهولت بیشتری به انجام می رسند.جهت ذخیره سازی و حفظ انواع نمونه های زیستی و اطلاعات مربوط، بخش های مختلفی در زیست بانک دانشگاه علوم پزشکی مشهد تعبیه شده است.