زیست بانک

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

خدمات و اهداف زیست بانک متمرکز دانشگاه علوم پزشکی مشهد

خدمات:

 • ذخیره سازی و واگذاری نمونه های زیستی و اطلاعات مربوطه برای انجام امور تحقیقاتی
 • ثبت اطلاعات مربوط به نمونه ها در سیستم نرم افزاری زیست بانک
 • تضمین و کنترل کیفی نمونه ها
 • بررسی طرح های تحقیقاتی
 • تدوین دستورالعمل های اجرایی
 • برنامه های آموزشی
 • رعایت اصول اخلاقی

اهداف :

 • صیانت از داده های دانشگاه و تجمیع آن ها
 • پیشگیری از ایجاد داده های تکراری یا غیر واقعی
 • پیشگیری از از بین رفتن و سایر آسیب های احتمالی ناشی از ثبت پراکنده داده ها
 • تقویت زمینه های مشترک در گروه های آموزشی پژوهشی علوم بالینی و پایه
 • فراهم شدن استفاده مجدد از داده ها در مطالعات دیگر داخل و خارج دانشگاه
 • ارائه چارچوبی شفاف و تبیین حقوق و تعهدات گردآورندگان، دانشگاه و سایر ذینفعان احتمالی

 

روند استفاده از خدمات زیست بانک دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ، به شرح زیر می باشد:

1- ثبت پروپوزال طرح تحقیقاتی در سامانه معاونت پژوهش و فن آوری دانشگاه

2-تکمیل تفاهم نامه بر اساس نیاز، جهت ذخیره سازی یا دریافت نمونه های زیستی

3- ارسال تفاهم نامه از طریق ایمیل یا ثبت در سایت

4-بررسی تفاهم نامه در  کارگروه زیست بانک و اعلام نتیجه به پژوهشگر

 

 

 

 

 

 

.