زیست بانک

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

هزینه نگهداری نمونه ها به صورت سالیانه : 

 

نوع نمونه 

 

هزینه نگهداری سالیانه 

باکس 100 عددی نمونه های خونی 

 

----------------

 بافت فروزن

 

------------------