زیست بانک

معرفی بخش مخزن فریرهای منفی هشتاد و تانک ازت

1-دارای فریزر منهای 80 در جه سانتی گراد می باشد. فریزرها مجهز به سیستم بک اپ CO2برای جلوگیری از افزایش ناگهانی دما در هنگام باز ماندن طولانی مدت درب فریزر هستند .مخزن در وضعیت فعلی توانایی استقرار حداقل ده فریزر منهای 80را دارد. لازم به ذکر است در پروسه ساخت زیست بانک، پیش بینی گسترش ساختمان شده است .

2-تانک ازت : تانک ازت داری سیستم رک بندی ،جهت نگهداری نمونه هایی که نیاز به ذخیره طولانی مدت یا دمای بسیار پایین (منهای 180درجه سانتی گراد) هستند. تانک مخزن جهت ذخیره ازت مایع و تانک ازت مسافرتی یا پرتابل جهت انتقال نمونه های زیستی به زیست بانک نیز به تعداد محدود فراهم میباشد.مخزن مجهز به امکانات زیر می باشد: 

  • سیستم آلارم
  • دماسنج دیجیتالی
  • کولر گازی
  • تثبیت کننده نوسان برق

معرفی اتاق سرد (coold room)

دارای دوقسمت اتاق داخلی ( از صفر درجه تا 20- ) و اتاق بیرونی ( بالای صفر درجه تا زیر 25 درجه ) می باشد .

اتاق سرد مجهز به دو کندانسور بوده و در هنگام از کار افتادن یک کندانسور، کندانسور دیگر برای جلوگیری از افزایش دما، به صورت اتوماتیک وارد مدار می گردد .

  • اتاق خارجی: جهت نگهداری نمونه های مو و ناخن می باشد. این سیستم طبقه بندی برای اولین بار در کشور توسط زیست بانک راه اندازی شده است. درحال حاضر تعداد ده هزار نمونه مو و ناخن در زیست بانک ذخیره شده است.
  • اتاق داخلی: این اتاق جهت نگهداری نمونه های مرتبط، قفسه بندی شده و در قفسه ها نیز رک های مجزا برای قرار دادن باکس های کرایوتیوپ ساخته شده است. درحال حاضر تعداد ده هزار نمونه ادرار در این اتاق ذخیره شده است .

معرفی بخش اتاق بلوک های پارافینه

 اتاق خشک بلوک های پارافینه

سیستم ریلی ذخیره سازی نمونه  بلوک های پارافینی بافتی برای اولین بار در کشور، در زیست بانک راه اندازی شد 

  • امکان استفاده از حداکثر فضا
  • سهولت دسترسی به نمونه ها

معرفی بخش آزمایشگاه

زیست بانک در نظر دارد با استفاده از تجهیزات که در حال حاضر دارا می باشد شامل هود لامینار، سانترفیوژ معمولی و یخچالدار، سمپلر در سایزهای مختلف و.... موارد زیر را مورد بررسی قرار دهد:

  • محتوای DNA ،RNAو پروتئین نمونه ها درهنگام دریافت و واگذاری نمونه ها
  • بررسی انواع آلودگی ها